Beslisnota inzake de geannoteerde Agenda Informele Energieraad 11-12 oktober 2022