Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de aanhoudende oversterfte