Het bericht dat er steeds meer geweld is in de opvang