Beslisnota inzake Antwoord op vragen van de leden Dassen, Teunissen, Jasper van Dijk, Van Baarle, Eerdmans en Omtzigt over de voordracht van Wopke Hoekstra als Eurocommissaris