Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over herstart verkoopproces Intravacc B.V. (Kamerstuk 34951-7)