Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden Nijboer en De Hoop over ruim tweehonderd docenten die achter het net vissen bij hun aanvraag voor een Lerarenbeurs