Voorstel om AO Eurogroep/Ecofin Raad te annuleren en de onderwerpen van dat AO te betrekken bij het plenaire debat over de Europese Top