Herziene convocatie commissiedebat Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs, verplaatst naar 11 oktober 2023.