Antwoord op vragen van het lid Mohandis over het bericht dat universiteiten geen inzage willen geven in de opbouw van het collegegeld voor de tweede studie