Beslisnota bij Fiche: Herziening Richtlijn Gewichten en Afmetingen Zware wegvoertuigen