Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over een plan van aanpak voor het aardbevingsbestendig maken van alle huizen in Groningen