Antwoord op vragen van de leden Hagen en Boucke over het bericht 'Tata hakt knoop door en gaat tóch staal maken met waterstof'