Motie van de leden Koekkoek en Podt over gemeenten stimuleren om voor minimaal tien jaar te voorzien in opvangplekken