Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Kuik over de toename van het aantal jonge mensen dat een beroerte krijgt, mogelijk veroorzaakt door drugsgebruik