Antwoord op vragen van het lid Erkens over berichten over het stroomnet