Amendement van het lid Krol dat regelt dat ook lijfrenten worden opgenomen in het pensioenregister