Antwoord op vragen van de leden Visser en Remco Dijkstra over de uitbreiding gemeentelijke milieuzones waaronder Amsterdam, Utrecht en Rotterdam