Beslisnota bij Kamerbrief Inwerkingtreding wetsvoorstel van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen