Amendement van het lid Kathmann 36410-B-6 over middelen voor koopkrachtverbetering voor werkenden in sociale ontwikkelbedrijven