Naar voorbeeld van Frankrijk en België in verzet komen tegen klimaatpaus Timmermans