Convocatie inbreng schriftelijk overleg NZa-advies structurele bekostiging meer tijd voor de patiënt - d.d. 27 juni 2023, 12.00 uur.