Onderliggende stukken van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen