Herziene convocatie petitieaanbieding door VNG en IPO met betrekking tot de financiën van decentrale overheden op 17 oktober 2023 (geannuleerd)