Interactieve tijdlijn Vaccinatiestrategie COVID-19 december 2021 tot en met april 2022