Gewijzigd amendement van de leden Kröger en Grinwis 36410-XIII-57 t.v.v. nr. 11 over middelen voor de SCE ten behoeve van burgerinitiatieven