Motie van het lid Beckerman over het ruimtelijk instrumentarium inzetten voor de bescherming van natuur- en kunstgebieden, landschap, biodiversiteit en recreanten