Beslisnota bij Kamerbrief inzake toelichting beleidsdoorlichting Fleet Operational Sea Training (FOST)