Vragenuur: Vragen van het lid Monasch aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het beëindigen van de financiering van de nationale herdenking van de slavernij.