Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink over het versoberen van de opvang en voorzieningen voor asielzoekers met een kansarme aanvraag