Beslisnota bij brief Reactie op verzoek commissie op brief VNC en FNV Cabine inzake behoud werkgelegenheid