Amendement van het lid Van Klaveren dat regelt dat de minister het Nederlanderschap moet intrekken van personen die onherroepelijk zijn veroordeeld voor terroristische misdrijven of ronselen