Gewijzigde motie van het lid Krol c.s. (t.v.v. 34008, nr. 27) over brede voorlichting over de nieuwe communicatiewijze