Amendement van het lid Van Klaveren waarmee het strafmaximum voor misdrijven als bedoeld in artikel 134a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht wordt verhoogd