Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de deregulering van de woonfunctie en enkele andere wijzigingen d.d. 2 februari 2015