2e herziene convocatie CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus - d.d. 28 september 2022, 13.30 uur – aanwezigheid minister van LZS(*)