Beslisnota bij brief over Generiek kader voor vitale digitale processen van de overheid