De splitsing van activiteiten door woningcorporaties