Voorstel van het lid Minhas (VVD) voor een schriftelijk overleg en technische briefing over de ontwerpconcessie HRN