Verslag van de ESA-Ministersconferentie gehouden te Luxemburg op 2 december 2014 (Ruimtevaartbeleid)