Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek van het lid Warmerdam (D66) om de Landelijke Cliëntenraad uit te nodigen voor het gesprek over de knelpuntenbrieven op 28 september 2023