Beslisnota bij Kamerbrief Uitwerking Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen en Koopproces