Convocatie Aanbieding petitie "Naar een andere universiteit" op 11 februari 2015