Inbreng van een schriftelijk overleg over Bibliotheekvoorziening Leesgehandicapten (Kamerstuk 33 846, nr. 47)