Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het ombouwen van ziekenhuizen tot asielwalhalla’s