Aan min WR - reactie vragen op notitie Staat van de Woningmarkt