Voortgang onderzoek naar de massaalbezwaarprocedure en direct aanpassen