Motie van de leden Bashir en Ouwehand over een verbod op deelname van gecoupeerde dieren aan festiviteiten