Beslisnota inzake Stand van zaken maatregelen ‘Behouden, binden, inspireren’