Aan stas. BZK - verzoek schriftelijke reactie over de gestelde vragen eindverslag van de EU-Rapporteurs KR. Relatie Caribisch deel Koninkrijk met de EU