Amendement van het lid Tanamal dat regelt dat de familievertrouwenspersoon dezelfde rol krijgt in het signaleren van tekortkomingen als de patiëntvertrouwenspersoon.